14
اکتبر

معرق سنگ با استفاده از واترجت

در این روش از ابتدا طرح مورد نظر توسط طراح با استفاده از کامپیوتر طراحی و رنگ بندی میشود. سپس قطعات مختلف هر رنگ سنگ از نقشه اصلی جدا شده و نقشه اجرایی آن به زبان دستگاه واترجت کدینگ خواهد شد. در مرحله بعد قطعات مورد نظر به وسیله دستگاه واترجت با فشار آب بسیار زیاد همراه با ماده ساینده (ابرزیو یا گارنت) برش داده شده و آماده مونتاژ میشود. پس از آن قطعات بریده شده مطابق نقشه در کنار هم مونتاژ شده و با روشهای گوناگون از جمله چسب ، ثابت میشوند.