04
فوریه

مقایسه ساخت معرق سنگ به روش واترجت با روش برش CNC

معرق سنگ با استفاده از واترجت : در روش تولید معرق سنگ با واترجت که به شدت وابسته به تکنولوژی است , ابتدا طرح مورد نظر به وسیله کامپیوتر...

ادامه مطلب