• تلفن: 09190350261
 • ایمیل: info[at]aritarsim[dot]com
 • ساعات کاری: 08:00-20:00

طرح معرق سرامیک

 • 13
  آگوست

  قیمت معرق سنگ و سرامیک

  سازندگان و تولیدکننده های معرق سنگ یا سرامیک روش های مختلفی برای محاسبه قیمت و اجرت معرق دارند . ولی مبنای اصلی محاسبه قیمت (اجرت) معرق سنگ یا سرامیک...

  ادامه مطلب
 • 13
  آگوست

  معرق سنگ و سرامیک چیست؟

  معرق سنگ یا سرامیک در واقع بریدن قطعات طرح ها و نقش و نگارهای انتخاب شده بر روی سنگ یا سرامیک زمینه و سپس برش همان قطعات در سنگ...

  ادامه مطلب